Vuosikokous 20.4.2023

23.04.2023

Pohjois-Karjalan prikaatin perinnekillan vuosikokous pidettiin 20.4.2023. Siellä hyväksyttiin Killalle uusi strategia. Vuosikokouksessa käsiteltiin myös sääntömääräiset  asiat, joista lyhyt yhteenveto alla

  • Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti Jouni Mattila
  • Kokouksessa palkittiin joitakin Killan pitkäaikaisia jäseniä ansiokkaasta työstä Killan hyväksi. Palkituista paikalla olivat Harri Norismaa ja Jari Jurvanen, heille myönnettiin Killan Standaari. 
  • Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin Killan talous sekä vuoden 2022 toimintakertomus ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma 
    • Killan talous on vankalla pohjalla ja keskustelua syntyi varojen käytöstä palkitsemiseen ja jäsenistön hyväksi. Kokous evästi hallitusta pohtimaan ja kehittämään tätä asiaa
    • Keskusteluissa tuli myös esille toiveet Kilta-matkoista, vuodelle 2024 suunnitteilla on matka Hamina-tattoo tapahtumaan, vuodelle 2023 ei ole Kilta-retkeä suunnitteilla. Hallitus toivoo, että jäsenistö esittää aktiivisesti erilaisia retkikohde ehdotuksia, jonne voisimme tehdä Killan järjestämiä matkoja. 
  • Jäsenmaksu edelleen 25 € / vuosi ja se maksetaan MPKL kautta siten, että MPKL tilittää jäsenmaksuista 15 € / jäsen Killalle. 
  • Killan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Nevalainen ja hallitukseen Juha Tiensuu, Hannu P Martikainen, Harri Norismaa, Kristine Suontama ja Pekka Ahlholm. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan. 
  • Vuosikokous puolsi sääntöjen muutosesityksen, hallitus valmistelee uudet säännöt toimintavuoden aikana ja esittelee ne vuoden 2024 vuosikokouksessa.

Ennen varsinaista kokousta P-K:n aluetoimiston edustaja piti NATO ja Suomi aiheisen luennon sekä turvallisuuskatsauksen liittyen Ukrainan tilanteeseen. Tilaisuus järjestettiin yhdessä P-K:n maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Luentoa oli kuuntelemassa yhteensä 26 henkilöä. Sotkun Kahvit ja munkit tulivat Kontiolahden sotilaskotiyhdistyksen järjestämänä.

Hallitus

11.02.2024Karjalan jääkäripataljoonan perinnepäivä 25.2.2024
04.11.2023Prikaatin perinnepäivä 20.11.2023
23.10.2023Muistojen raja -museo avataan Kontiorannassa
30.08.2023Maanpuolustuspäivä 22.9.2023
10.06.2023JR9 perinnepäivä
28.05.2023Seppeleen lasku JR 9 muistomerkillä 10.6.2023 klo 10
23.04.2023Vuosikokous 20.4.2023
31.03.2023Vuosikokous 20.4.2023
20.02.2023Perinnetila Kontiorantaan
03.02.2023Jäsenkirje 1/2023

Siirry arkistoon »