jr9_kypara_seppele2.png

Jalkaväkirykmentti 9

Killasta perinneosastoksi

Sotien päätyttyä Jalkaväkirykmentti 9 veteraanit perustivat vuonna 1963 oman killan, JR 9 Killan. Sen tehtävänä oli olla rykmentin aseveljien tukena ja kokoavana voimana. Kilta teki hyvää ja antoisaa työtä huonompiosaisten aseveljien hyväksi saaden arvokasta tukea Kontiorannan varuskunnalta, yhtenä esimerkkinä asunto-olojen kohentaminen. Yhteistyö silloisen Karjalan Jääkäripataljoonan Killan, myöhemmin Pohjois-Karjalan Killan kanssa on toiminut kiitettävästi JR 9:n killan perustamisesta lähtien aina näihin päiviin asti ja jatkuu varmasti tästä eteenkin päin.

Killan lakkauttaminen

Veteraanien ikäännyttyä JR 9:n Killasta tehtiin päätös killan lakkauttamisesta ja muuttamisesta perinneosastoksi. Kilta lopetti toimintansa juhlavasti 14.3.2003 perustamisensa 40-vuotisjuhlassa. Samalla perinneosasto liittyi Prikaatin kiltaan. Juhlissa veteraani Veikko Vuorela luovutti kiltalipun  perinneosaston puheenjohtajaksi valitulle Jorma Mikkoselle.

Perinneosaston johtaminen

Perinneosasto jäsenineen kuuluu siis Prikaatin kiltaan ilman jäsenmaksuvelvoitetta. Perinneosastoa johtaa kuusi-henkinen hallitus, joka on muodostettu kolmesta JR 9:n veteraanista ja kolmesta Prikaatin kiltalaisesta. Puheenjohtajuudesta vastaa aina Prikaatin killan edustaja.

Yhteistyö prikaatin killan kanssa

on kestänyt hyvänä ja tiiviinä jo vuosikymmenien ajan. Esimerkkinä voidaan mainita osallistumiset yhdessä eri muotoisiin tilaisuuksiin, yhteisten joululahjojen vienti vaikeuksissa oleville Rykmentin veteraaneille, yhdessä jo yli kaksikymmentä vuotta sitten aloitetut maanpuolustusjuhlat, sekä kiltahuone Poterosta huolehtiminen. Joitakin vuosia sitten tehtiin myös yhdessä retkiä niin Rykmentin taistelupaikoille kuin kotimaahankin. Veteraaniemme keski-iän alkaessa olla jo 90 vuotta pitkistä matkoista pitänyt luopua. Pieniä retkiä kuitenkin tarvittaessa järjestetään, kuitenkin veteraanien ehdoilla ja heidän kuntonsa huomioiden.

JR 9 Perinneosaston toiminta tänään

Tärkeimpänä asiana veteraaniemme kohdalla on kuntoutuksen järjestäminen.
Jo vuosia kuntoutusta ovat kuntoutusta saaneet veteraanien lisäksi myös heidän puolisonsa ja leskensä.

Annettava kuntoutus on joko laitos- tai avokuntoutusta. Laitoskuntoutuspaikkoina ovat olleet Vetrea Joensuussa ja Toivonlahti Ilomantsissa. Jos veteraani ei enää jaksa lähteä laitoskuntoutukseen, hän voi saada avokuntoutusta alan laitoksissa tai kotonaan.

Perinneosaston tarjoama kuntoutusmahdollisuus on täysin riippuvainen siitä, että siihen saadaan tukea. Sitä ovat kiitettävästi antaneet jo vuosikymmenien ajan hyväntekijämme Broman Group ja Salomaa-säätiö. Kuntoutustarvetta riittää, joten toivomme myöskin tuen jatkuvan. JR9 perinneosaston Yhteystiedot...

Aamukahvitilaisuudet

JR 9:n veteraanin Urpo Kupiaisen jo vuosikymmeniä sitten käynnistämiä aamukahvitilaisuuksia järjestetään edelleen. Ne on keskitetty pääasiallisesti kiltahuone Poterolle. Jokaisen kuukauden toisena maanantaina, kesäkuukaudet pois lukien, pidetään aamukahvitilaisuus, johon kaikki veteraanit puolisoineen sekä kiltalaiset ovat tervetulleita.

Aamukahvitilaisuudessa on aina myös esitelmän pitäjä. Heissä on ollut niin sotilaita kuin siviilejäkin. Esitelmät ovat olleet mielenkiintoisia ja niitä  pyritään jatkamaan edelleenkin.

Jalkaväkirykmentti 9:n sotataipaleeseen voit tutustua alta

Jalkaväkirykmentti 9:n sotataival