Kiltapyöräily

Pohjois-Karjalan prikaatin perinnekilta järjestää vuosittain Kiltapyöräilyn vanhaa marssiperinnettä kunnioittaen. Sen perinteet juontavat Karjalan jääkäripataljoonan ja Pohjois-Karjalan Prikaatin valamarsseihin, jotka suoritettiin maakuntamarsseina valakummikuntaan. Pyöräilyyn osallistui komentajan johdolla koko varuskunta.

Myöhemmässä vaiheessa varusmiehet eivät enää osallistuneet marssille. Kilta ja varuskunta halusi pitää perinnettä yllä ja marssi suunnattiin prikaatin henkilökunnalle, perinnekillan jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä valapaikkakunnan edustajille. Prikaatin kaikki komentajat suhtautuivat marssiin myönteisesti ja olivat aina johtamassa joukkojaan edestä.

Prikaatin lakkautuksen yhteydessä marssiperinne oli vaarassa loppua. Kilta kokeili vuonna 2013 Kiltapyöräilyä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yrittäjien kanssa ja vuonna 2014 pyöräilyä ei järjestetty. Vuodesta 2015 lähtien Kiltapyöräily on järjestetty Maanpuolustuskoulutuksena ja MPK:n kurssina. Osallistumismaksu on sisältänyt huollon ja eväät matkan varrella sekä päivällisen saunomisineen Olli Tiaisen majalla. Kiltapyöräily on myös ollut kenttäkelpoisuusmarssi eli PAK -marssi.