Historia

Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan perinteet ulottuvat vuoteen 1958, jolloin sen nimi oli Wiipurin Rykmentin Kilta. Vuonna 1963 nimi muutettiin Karjalan Jääkäripataljoonan Killaksi ja vuonna 1991 kilta sai nykyisen nimensä. Prikaatin lakkautus 2013 vuoden lopussa aiheutti meille vielä yhden nimenmuutoksen. Olemme nyt Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry.

Toiminta

Kilta on aktiivinen toimija omalla alueellaan Pohjois-Karjalassa. Killan kotina toimii kiltahuone Potero, joka sijaitsee Joensuun keskustassa. Kartta Poterolle.

Kiltaamme voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää killan tarkoitusperiä.

Killan tavoitteet ovat
* edistää maanpuolustustahtoa
* tutustuttaa ihmisiä turvallisuuspolitiikkaan
* toimia yhteistyössä Pohjois-Karjalan Aluetoimiston, Kainuun Prikaatin ja muiden eri  maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
* järjestää ja osallistua koulutus ja kurssitoimintaan
* vaalia perinteitä
* tukea varusmiehiä ja veteraaneja ja olla yhteistyössä muiden maanpuolustusyhteisöjen   kanssa.

Jäsenedut:
* kiltahenkisiä yhteistapahtumia
* Hurtti-Ukko lehden, joka tiedottaa alueemme varusmiesten kuulumisia Kainuun Prikaatista
* Reserviläinen- ja Maanpuolustaja-lehdet
* mahdollisuus osallistua kiltatyöhön
* mahdollisuus osallistua edullisille kiltaretkille
* vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
* paljon maanpuolustushenkisiä ystäviä

Killan johto koostuu tällä hetkellä 10-jäsenisestä hallituksesta. Valtuuskunta poistui joukko-osaston lakkautuessa ja sitä seuranneessa toiminnanmuutoksessa. Jäseniä killassamme on noin 300.

Jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.

Killalla on kiinteät yhteydet alueen muihin maanpuolustusyhteisöihin sekä aluetoimistoon. Vuosittain olemme monissa yhteisissä tilaisuuksissa mukana avustamassa ja tiedottamassa omasta toiminnastamme.
Tiedotustoimintaa harjoitetaan messuilla ja muissa tapahtumissa, jotka ovat omiaan edistämään vapaaehtoista maanpuolustushenkeä. Lisäksi tiedotamme tapahtumistamme
jäsentiedotteilla, kiltapalstalla ja näillä sivuilla.

Tervetuloa kiltamme toimintaan!
Vapaaehtoinen maanpuolustus on mukava harrastus.
Jäseneksi voit liittyä joko täyttämällä liittymiskaavakkeen kiltamme kotisivuilta tai tulostamalla lomakkeen ja lähettämällä se osoitteeseen: Pohjois-Karjalan Prikaatin perinnekilta, PL77 80101 JOENSUU.